yandexmaps-s60v5.sisx

yandexmaps-s60v5.sisx

Карты Яндекс для Symbian S60 v5 (бесплатно)